Afspraak maken

Beauty | Skin Improvement is partner met Treatwell.
Treatwell is het grootste online boekingsplatform van Europa voor beauty, hair en wellness.

Via onderstaande button is het mogelijk via het boekingssysteem van Treatwell een afspraak te boeken.
Wij adviseren bestaande klanten dit per mail of telefoon te doen. Dit werkt efficiënter, omdat alle klantgegevens reeds bekend zijn en wij in staat zijn uw beter te adviseren en de behandeling op voorhand beter op uw situatie af te kunnen stemmen.

Boek nu!